Timesulin

Ochrana osobních údajů

Společnost MEDISTA spol.s r.o. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Česká republika, shromažďuje a zpracovává o Vás údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo k účelu nabízení obchodu a služeb a to z veřejných seznamů a obchodních nabídek.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, nepovinné a bez důsledků s tím, že tyto údaje budou zpřístupněny pouze v rámci zpracovaného účelu. Máte právo přístupu k údajům a na informace v souladu se zákonem. V případě porušení povinností dle zák. č. 101/2000 Sb. máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vyplněním údajů a jejich podepsáním na objednací kartě souhlasíte s tím, aby Vaše uvedené údaje byly zpracovány pro další využití na dobu neurčitou za účelem zásilkového prodeje v rámci obchodní činnosti společnosti MEDISTA spol.s r.o.

Platné od 1.1.2013


Tvorba www stránek