Timesulin

Příbalová informace

Informace pro uživatele

Děkujeme Vám za zakoupení výměnného uzávěru Timesulin™. Na vývoji uzávěru Timesulin™ se podíleli di­abetici a skutečně doufáme, že díky tomuto výrobku bude Váš život s diabetem méně komplikovaný, bezpečnější a trochu méně stresující.

Věnujte prosím několik minut pečlivému přečtení tohoto letáku, abyste porozuměl/-a tomu, jak se uzávěr Timesulin™ používá a jak zajistíte, aby efektivně opakovaně fungoval. Doporučujeme Vám, abyste si tento leták ponechal/-a pro případ, že si jej budete potřebovat později přečíst.

Určené použití

TIMESULIN™ JE VÝMĚNNÝ UZÁVĚR PRO INZULINOVÁ PERA, KTERÝ MÁ ZABUDOVANÝ ČASOVAČ, S JEHOŽ POMOCÍ SI LZE LÉPE ZAPAMATOVAT, KDY JSTE SI NAPOSLEDY APLIKOVAL/-A INZULINOVOU INJEKCI.

Před Vaší další injekcí inzulinu

 

  1. Odstraňte štítek na displeji, aby se aktivoval časovač.
  2. Místo původního uzávěru inzulinového pera nasaďte uzávěr Timesulin™.
  3. Při každodenním použití ukazuje Timesulin™ čas od poslední injekce.

 

  • Během první hodiny ukazuje displej počet uplynulých minut a sekund v následujícím formátu: MM:SS
  • Po uplynutí šedesáti minut se časovač automaticky přepne a ukazuje počet uplynulých hodin a minut v následujícím formátu: HH:MM.
  • Časovač počítá do 99 hodin a 59 minut.
  • Časovač Timesulin se vynuluje, pouze pokud je sejmutý z inzulinového pera déle než 8 sekund. To Vám například umožní rychle zkontrolovat stav inzulinu, když jdete na oběd, aniž by se časovač vynuloval.
  • Přibližně po 12 měsících trvalého používání se zobrazí blikající ikonka baterie oznamující nízký stav baterie. Od okamžiku, kdy ikonka začne blikat, bude Timesulin fungovat přibližně ještě jeden měsíc, než se baterie úplně vybije.
  • Když je baterie vybitá, uzávěr se musí vyměnit.

 

Údržba

Váš uzávěr Timesulin™ je zkonstruován tak, aby fungoval přesně a bezpečně. Vyžaduje opatrné zacházení. Při pádu nebo silném tlaku hrozí riziko poškození digitálního displeje nebo plastového pouzdra.

Vnější plochu výrobku můžete čistit otřením zdravotnickým tamponem. Uzávěr nenamáčejte, neumývejte ani neošetřujte lubrikanty, jinak by se mohl poškodit.

Záruka

Tento produkt má záruku na výrobní vady po dobu 90 dnů. Pokud budete mít jakékoli problémy, předložte prosím výrobek spolu s kupním dokladem tam, kde jste jej zakoupil/-a, k výměně.

Výrobce

Patients Pending LTD, 145-157 St John Street, London, EC1V 4PY, Velká Británie

Email: support@timesulin.com

/timesulin @timesulin

Distributor

MEDISTA spol. s r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, Česká Republika

E-mail: timesulin@medista.cz

Timesulin je chráněný patentovou přihláškou: PCT/IB2011/001517

Pokud není uvedeno jinak, jsou Timesulin™, logo Timesulin™, Patients Pending a všechny další ochranné známky vlastnictvím společnosti Patients Pending LTD. © 2011 Patients Pending LTD

Omezení záruky

Uzávěr Timesulin™ je pouhým doplňkem jakéhokoli systému a můžete jej používat k připomenutí toho, jestli jste si aplikoval/-a nebo aplikoval/-a inzulin. Za včasnou aplikaci léků odpovídá výhradně uživatel. Společnost Patients Pending Ltd nepřebírá žádnou odpovědnost za náhodné nebo následné škody mimo jiné včetně škod nebo poranění vyplývajících z nesprávné funkce výrobku, a to bez omezení.

Vždy postupujte podle léčebných pokynů lékaře.

Zodpovědnost společnosti Patients Pending Ltd nikdy nepřekročí kupní cenu zaplacenou uživatelem. Je vyžadován důkaz o koupi.

© Patients Pending Ltd. 2011-2012.

Datum aktualizace dokumentu: prosinec 2011.


Tvorba www stránek